Aansprakelijkheid sport- en spelsituaties stelt hogere eisen dan daarbuiten

Aansprakelijkheid sport- en spelsituaties stelt hogere eisen dan daarbuiten

Wie is er aansprakelijk bij schade of letsel door het sporten?

Sporten kan zowel goed als slecht zijn voor uw gezondheid, mede afhankelijk van het soort sport dat wordt beoefend. Ervan uitgaande dat u met regelmaat traint, knapt uw lichamelijke conditie op van sport, maar er speelt ook een verhoogd risico op het krijgen van blessures tijdens de wedstrijden. Situaties op het randje van wat wel of niet mag horen bij sport en bij teamsport in het bijzonder. Maar wat als het mis gaat. Hoe zit dat met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid-1080x623

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Wat als u schade ondervindt door blessures of letsel die u oploopt tijdens de beoefening van uw sport? Wie is daarvoor aansprakelijk? In het aansprakelijkheidsrecht nemen sport en spel wat dat betreft een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ zou zijn, is dat binnen de lijnen vaak niet.

Wat is sport en spel en wat niet?

Voor de meeste sportieve situaties zal er weinig discussie bestaan of er sprake is van een sport- en spelsituatie. Wanneer twee voetbal-, hockey- of rugbyteams op een speelveld tegenover elkaar staan voor een wedstrijd is het voor alle betrokkenen duidelijk. Ook bij individuele sporten zoals squash, golf of paardrijden zal het al snel duidelijk zijn wanneer het om een sport- en spelsituatie gaat en wanneer niet. Lastiger wordt het in een recreatieve setting.

Richtlijnen in de rechtspraak

Op basis van jurisprudentie zijn er inmiddels een aantal richtlijnen in de rechtspraak bepaald die gehanteerd worden om grenzen vast te stellen:

 • De aard van de activiteit: Een activiteit waarbij iemand zich in een sportieve, competitieve situatie begeeft die aan spelregels onderhavig is wordt aangemerkt als sport- of spelsituatie.
 • Het tijdsbestek waarin de activiteit zich voordoet: De spelregels begrenzen een sport- of spelsituatie in tijd. Schade of letsel die door afwijkende gedragingen ervoor of erna ontstaan worden dus niet gezien als sport- of spelsituatie.
 • De plaats waar de activiteit zich voordoet: Net als een begrenzing in plaats wordt er ook een begrenzing in tijd aangehouden. Net zo min als je als voetballer een trap buiten het speelveld mag verwachten wordt een trap na het beëindigen van de speeltijd ook als afwijkende gedraging aangemerkt.
 • In welke hoedanigheid de activiteit zich voordoet: Wat de situatie al snel duidelijk maakt is wanneer de betrokken partijen deelnemen aan een georganiseerde wedstrijd en er bijvoorbeeld een wedstrijdformulier met deelnemers is opgesteld.

Binnen sport- en spelsituaties geldt een hogere aansprakelijkheidsdrempel

Schade of letsel die binnen het normale spelverloop wordt toegebracht wordt in de rechtspraak strenger getoetst dan daarbuiten. Er is sprake van een hogere aansprakelijkheidsdrempel. Deelnemers aan een sport- of spelsituatie moeten in redelijkheid, tot op zekere hoogte, gevaarlijke, verkeerd getimede en/of slecht doordachte handelingen of gedragingen van elkaar verwachten, als deze voortkomen uit het spel of de sport.

In ‘de geest van het spel’

Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ zou zijn, is dat binnen de lijnen vaak niet. Daarom neemt sport en spel in het aansprakelijkheidsrecht een bijzondere plaats in. Veel gebeurt er in ‘de geest van het spel’. Het is wel onrechtmatig om dingen te doen die duidelijk ingaan tegen de geest van het spel en/of abnormaal zijn. Als iemand ernstig letsel oploopt in een ruwe confrontatie met een tegenstander, zal de rechter dus beoordelen of de toedracht binnen de normale verwachtingen van de betreffende sport ligt.

Wat kunt u doen?

Als u letsel oploopt in een sport- of spelsituatie waarvoor u een ander verantwoordelijk houdt, zijn videobeelden en getuigen heel belangrijk. U moet bewijzen dat de situatie waarin u gewond raakte, buiten de regels of geest van het spel vielen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beelden van de grensrechter in Hoofddorp die het veld inliep om een klap aan een keeper uit te delen.

Aansprakelijkheidsverzekeringen en sport

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gaan ervan uit dat sporters zich aan de spelregels houden en vergoeden de schade per definitie niet in sport- en spelsituatie. Er is een aantal maatschappijen die een extra sport- en spelclausule op kunnen nemen die in deze situaties tegemoet komen. Ze stellen dan uiteraard wel een aantal voorwaarden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Bel gerust naar 023–751 00 00 of mail naar info@elswoutgroep.nl.

George Linck

Adviseur zakelijk
george@elswoutgroep.nl

George is al vanaf 1989 werkzaam in de verzekeringsbranche. Begonnen als accountmanager schade bij een grote verzekeringsmaatschappij... Lees verderBereken nu uw voordeel

Upload uw huidige polis en vul uw contactgegevens in. Wij sturen u zo snel als mogelijk uw besparingsmogelijkheden.

  Upload uw huidige polis*

  Voor- en achternaam*

  E-mail*

  Mobiele nummer*

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×