Bagage gestolen op vakantie? Dit moet u weten!

Bagage gestolen op vakantie? Dit moet u weten!

Op vakantie wordt uw bagage gestolen en de verzekeraar weigert om de schade te vergoeden omdat u zich niet zou hebben gehouden aan de polisvoorwaarden van de reisverzekering. U zou hierbij zelf onvoldoende voorzichtig zijn geweest. De verzekeraar verwacht dat u goed op uw spullen let en dat u voorzichtig doet met uw spullen. Deze voorzichtigheid hangt af van een tweetal factoren:

 • De van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.
 • De specifieke omstandigheden, zoals de waarde van de bagage en de situatie ter plaatse.
Bagage gestolen

Het verzekeren van bagage

Sommige verzekeraars omschrijven heel nadrukkelijk wat er van de verzekerde wordt verwacht. Hoe strikter de voorwaarden zijn geformuleerd, hoe meer het aankomt op de vraag of aan die desbetreffende voorwaarde is voldaan. Bij een algemenere omschrijving zal in de regel meer plaats zijn voor het meewegen van de omstandigheden. Voor kostbare spullen wordt de voorzichtigheidsnorm meestal extra aangescherpt. Dit kan ertoe leiden dat op één stuk bagage twee normen van toepassing zijn. De verzekeraar kan dan besluiten alleen de niet-kostbare spullen uit de bagage te vergoeden.

Uiteraard zijn de omstandigheden in elke zaak anders. Er zijn wel enkele aanknopingspunten:

 • Had u een ander alternatief en had u daardoor voorzichtiger kunnen handelen? Of was de bagage bijvoorbeeld zo omvangrijk dat er maar één optie was om die te stallen?
 • Welke afstand had u tot de bagage? Had u goed en voortdurend zicht op uw bagage?
 • Heeft u wellicht even niet opgelet of misschien langere tijd niet naar uw bagage omgekeken? Een moment van onbedachtzaamheid moet ook wel echt een moment zijn. Bijvoorbeeld omdat u kortstondig werd afgeleid.
 • Verkeerde u in een drukke, hectische omgeving waardoor van u kon worden verwacht dat u extra alert was?
 • Hoe kostbaar was de bagage? Zoals aangegeven wordt aan kostbare bagage vaak hogere eisen gesteld en mag van u worden verwacht dat u extra voorzorgsmaatregelen treft om deze spullen te beschermen.

Voorbeeld 1: Gestolen bagage in Ibiza

Na een vakantie op Ibiza rijdt verzekeringsneemster met een taxi met haar zus naar het vliegveld voor de terugvlucht naar Nederland. Bij aankomst op het vliegveld laadt de taxichauffeur de bagage uit, de verzekeringsneemster stapt uit en rekent af met de taxichauffeur. Pas nadat de taxi is weggereden, bemerkt zij dat haar handtas met daarin luxe merkartikelen ter waarde van  3500,00 niet is uitgeladen.

Ze claimt op haar reisverzekering de schade als gevolg van ontvreemding van haar handbagage met persoonlijke bezittingen. De verzekeraar wil de niet-diefstalgevoelige spullen uit de ontvreemde tas wel vergoeden, echter de diefstalgevoelige spullen niet.

Reden van vergoeden gestolen bagage

Volgens de verzekeringsvoorwaarden zijn diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen alleen verzekerd als een verzekerde daar extra goed op let. Omdat zij volgens de verzekeraar onvoorzichtig is geweest, is er geen dekking voor de ontvreemde diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen. Conform de voorwaarden verstaat de verzekeraar onder ‘diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen’ onder meer computers, tablets, foto- en filmapparatuur en sieraden.

Van deze consument mocht een hogere mate van oplettendheid worden verwacht aangezien in de handbagage luxe merkartikelen zaten. De consument was zich daarvan bewust, zo blijkt uit het feit dat zij diverse waardevolle spullen in een heuptasje bij zich droeg.

Overige waardevolle spullen had zij in een tas als handbagage meegenomen. Deze tas stond tijdens de taxirit bij haar zus achterin. Pas bij het uitstappen verloor zij het zicht op haar tas. Bij het afrekenen met de taxichauffeur was haar aandacht afgeleid van de bagage. Het heeft er daardoor alle schijn van dat de taxichauffeur zich de handbagage doelbewust heeft toegeëigend met gebruikmaking van de hectiek bij een vliegveld. Ook gezien het zeer korte tijdsbestek waarin dit alles gebeurde, is er hooguit sprake geweest van één moment van onbedachtzaamheid.

Er kan niet worden gezegd dat zij in de gegeven omstandigheden onvoldoende voorzichtig is geweest. Na het indienen van een klacht vanwege het afwijzen van de claim heeft de Geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald dat consumenten een reisverzekering, waarbij zowel diefstal als verlies zijn gedekt, nu juist afsluiten voor dit soort min of meer ongelukkige voorvallen.

Kortom: In de gegeven omstandigheden is de consument voldoende voorzichtig geweest. De verzekeraar kan zich er derhalve niet op beroepen dat deze consument niet goed op haar spullen heeft gelet en moet de schade als gevolg van de ontvreemde handbagage alsnog vergoeden.

Voorbeeld 2: Gestolen bagage wordt niet vergoed

Een vrouw die op haar telefoon berichten zat te versturen in een wegrestaurant, miste na driekwartier haar rugtas en claimt  1500,00 op haar doorlopende reisverzekering. Haar claim wordt door de verzekeraar afgewezen omdat de vrouw niet voldoende voorzichtig is geweest. Zij dient een klacht in bij het Kifid en verweert zich met de verklaring dat gelet op het korte tijdsbestek er sprake is van een moment van onbedachtzaamheid. Desgevraagd heeft zij toegelicht dat zij ongeveer driekwartier in het wegrestaurant is geweest en bij het opstaan pas heeft gemerkt dat haar rugtas weg was. Daarnaast heeft zij ook aangegeven dat zij berichten via haar telefoon aan het versturen was.

Naar het oordeel van de Geschillencommissie volgt uit het bovenstaande dat zij gedurende de tijd dat zij aan tafel zat niet op haar rugtas heeft gelet. Op basis hiervan is de Geschillencommissie van mening dat er geen sprake is van één moment van onbedachtzaamheid en wijst daarom de klacht af. De verzekeraar hoeft derhalve niet tot vergoeding over te gaan.

Neem contact met ons op

Is uw bagage gestolen tijdens uw vakantie? Wij zijn u graag van dienst en proberen de schade voor u vergoed te krijgen. U kunt direct contact met ons op via het telefoonnummer 023-751 00 00 of via het e-mailadres info@elswoutgroep.nl.

Glenn Walian

Adviseur zakelijk
glenn@elswoutgroep.nl

Van zijn jeugddroom om zich na de vwo aan te melden bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA) bleef na een dienstplicht van 18 maanden... Lees verderBereken nu uw voordeel

Upload uw huidige polis en vul uw contactgegevens in. Wij sturen u zo snel als mogelijk uw besparingsmogelijkheden.

  Upload uw huidige polis*

  Voor- en achternaam*

  E-mail*

  Mobiele nummer*

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×