Nieuwe Wet WBTR belangrijk voor verenigingen en stichtingen

Nieuwe Wet WBTR belangrijk voor verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze nieuwe wet heeft als doel het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verstevigen. De WBTR heeft dus grote gevolgen voor bestuursleden en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. In dit artikel lichten wij toe wat er gaat veranderen en hoe u uw bestuurdersaansprakelijkheid goed kunt regelen.

WBTR

WBTR: Wat gaat er veranderen?

De onderstaande veranderingen zullen per 1 juli 2021 in werking treden. Let op: Voor Verenigingen van Eigenaren geldt de nieuwe WBTR niet.

 • Bestuurders en toezichthouders moeten hun taak richten op het belang van de vereniging of stichting. Het is verstandig om hierover voorschriften in de statuten op te nemen. Statuten hoeven niet per direct te worden gewijzigd omdat de wet de statuten op veel onderdelen overruled.
 • Bestuurders mogen niet meer deelnemen aan de besluitvorming over onderwerpen waarbij zij direct of indirect persoonlijk belang hebben dat in strijd is met het belang van de vereniging of stichting (tegenstrijdig belang).
 • Een bestuurder of commissaris kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen gezamenlijk. Hiermee wordt voorkomen dat één bestuurder zelf een besluit kan doordrukken. Staat er toch in de statuten dat dit mogelijk is? Dan vervalt deze regeling op 1 juli 2026 of bij de eerstvolgende statutenwijziging.
 • Vanaf 1 juli is er een wettelijke basis om een Raad van Commissarissen (RvC’s) in te stellen die toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken. Voor toezichthoudende organen gaan dezelfde eisen gelden als voor RvC’s van ondernemingen.
 • Vanaf 1 juli 2021 kunnen bestuursleden of commissarissen die hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement.

Het Platform Vrijwillige Inzet heeft een checklist WBTR uitgebracht. Hier vindt u een uitgebreide uiteenzetting met betrekking tot alle gevolgen van de WBTR.

Aansprakelijkheid

Vanaf 1 juli 2021 kunnen bestuursleden of commissarissen die hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement. Het gaat niet om kleine fouten, maar ernstig verwijtbaar handelen. Het is verstandig om financiële afspraken binnen een bestuur vast te leggen. Denk in dit geval aan bijvoorbeeld het beperken van contant geldverkeer, het invoeren van periodieke controles van betalingen, het invoeren van een jaarlijkse controle door een kascommissie en/of het maken van afspraken over betalingen aan bestuurders.

Verder zijn bestuurders verplicht hun taken behoorlijk te vervullen. Tot een behoorlijke taakvervulling behoren bijvoorbeeld dat bestuurders bekend zijn met de statuten, geen financiële verplichtingen aangaan namens de vereniging en stichting, maatregelen nemen tegen financiële risico’s en/of vergaderen en onderling verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Heeft u al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan zijn de voorwaarden inmiddels gewijzigd naar aanleiding van de eisen van de WBTR. Als daarin verder nog wijzigingen in worden doorgevoerd, brengen wij u daarvan op de hoogte. Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid hoeft u voor nu niets te doen.

Heeft u nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan is het verstandig om snel contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek over de risico’s die bestuursleden en toezichthouders lopen en of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een zinvolle aanvulling is op uw verzekeringspakket.

Neem contact met ons op

Wij zijn u graag van dienst. U kunt direct contact met ons op via het telefoonnummer 023-751 00 00 of via het e-mailadres info@elswoutgroep.nl.

Ronald Verkerk

Senior acceptant zakelijk
ronald@elswoutgroep.nl

Ronald is sinds 1 januari 2014 in dienst bij Elswout en al vanaf september 1980 werkzaam in de verzekeringsbranche... Lees verderBereken nu uw voordeel

Upload uw huidige polis en vul uw contactgegevens in. Wij sturen u zo snel als mogelijk uw besparingsmogelijkheden.

  Upload uw huidige polis*

  Voor- en achternaam*

  E-mail*

  Mobiele nummer*

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×