UBO-verklaring en register

UBO-verklaring en register

UBO-verklaring en register

Als tussenpersoon van verzekeraars hebben wij een ondersteunende rol in het achterhalen welke natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbenden van een verzekering zijn. Voor de verzekeraars is dit een verplichting. Vanaf juni zal de manier van werken echter licht gaan veranderen. Lees hier meer informatie over de UBO-verklaring.

UBO_Verklaring

Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die:

 • Een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon.
 • Meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering.
 • Begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

UBO-verklaring

Om de uiteindelijk belanghebbende te achterhalen, vragen (financiële) instellingen zoals banken en verzekeraars om een UBO-verklaring. Deze verklaring is in het leven geroepen om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon. Dit is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft).

De rol van Elswout inzake UBO-verklaringen

Voor Elswout als tussenpersoon betekent dit in de praktijk dat wij u vragen een voor-ingevulde verklaring van de desbetreffende verzekeraar te controleren en eventueel aan te vullen. Dit zorgt soms voor extra administratieve last voor u (en voor ons).

Het UBO-register gaat hier verandering in brengen

Vanaf 26 juni 2017 dient in alle lidstaten van de Europese Unie een register voor ‘ultimate beneficial owners’ te worden ingevoerd. Dit heeft tot doel om tot nog meer transparantie te komen. Dit UBO-register zal volledig publiek toegankelijk zijn en de registers van de verschillende lidstaten zullen worden gekoppeld.

Registratieplicht

Voor alle juridische entiteiten van een lidstaat en alle vennootschappen opgericht binnen het grondgebied van een lidstaat geldt de registratieplicht. Deze entiteiten zullen ervoor moeten zorgen dat er naast de gebruikelijke informatie ook informatie betreffende hun uiteindelijk belanghebbenden beschikbaar komt. Deze informatie zal bewaard moeten worden in een centraal register dat zich buiten de vennootschap bevindt.

Wat betekent dit voor onze zakelijk relaties?

Onze zakelijke relaties bevelen wij aan om voor hun onderneming een model op te stellen met alle relevante informatie met betrekking tot de onderneming en de betreffende uiteindelijke belanghebbenden. Denk hierbij aan oprichtingsaktes, originele uittreksels van de Kamer van Koophandel, kopieën van paspoorten en mogelijk ook het laatste jaarverslag. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen via 023-751 00 00.

George Linck

Adviseur zakelijk
george@elswoutgroep.nl

George is al vanaf 1989 werkzaam in de verzekeringsbranche. Begonnen als accountmanager schade bij een grote verzekeringsmaatschappij... Lees verderBereken nu uw voordeel

Upload uw huidige polis en vul uw contactgegevens in. Wij sturen u zo snel als mogelijk uw besparingsmogelijkheden.

  Upload uw huidige polis*

  Voor- en achternaam*

  E-mail*

  Mobiele nummer*

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×