Zorgverzekeringen in 2020…

Zorgverzekeringen in 2020…

Wat gaat er wijzigen?

Zoals elk jaar maakt de regering in september haar plannen voor het volgende jaar bekend. In dit artikel willen wij graag de wijzigingen omtrent de zorgverzekeringen in Nederland toelichten. Wat zijn precies de wijzigingen in de zorgverzekeringen? Wat betekent dit precies voor u en uw zorgverzekering? De belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekeringen voor 2020 hebben wij voor u samengevat en op een rijtje gezet.

Zorgverzekeringen

Eigen risico blijft gelijk

Omdat er is afgesproken dat gedurende de gehele regeerperiode het eigen risico gelijk blijft, wijzigt dit ook in 2020 niet. Het eigen risico blijft namelijk 385,00 euro per jaar.

Zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag stijgt in 2020. De zorgtoeslag voor een éénpersoonshuishouden stijgt met maximaal 67,00 euro per jaar en de zorgtoeslag voor een meerpersoonshuishouden stijgt met maximaal 95,00 euro per jaar. Het hangt van uw inkomen af of u recht heeft op een zorgtoeslag.

Collectiviteitskorting wordt verlaagd

In 2019 kunt u via een collectieve zorgverzekering maximaal 10% korting krijgen op de premie van uw basiszorgverzekering. Echter, de maximale korting op de collectieve zorgverzekeringen die via de werkgever wordt afgesloten, wordt in 2020 teruggeschroefd van 10% naar 5%. Op jaarbasis wordt hierdoor de premie voor een collectieve zorgverzekering al snel 60 tot 84 euro duurder. Daarnaast wordt verwacht dat de premies van de basiszorgverzekeringen zullen gaan stijgen.

In november 2019 zullen alle zorgverzekeraars de zorgpremies voor 2020 bekend maken. Dan wordt ook duidelijk wat de bovenstaande wettelijke aanpassing, indien u een collectiviteitskorting heeft, voor u betekent. Wettelijke aanvullende verzekeringen kennen geen maximale collectiviteitskorting, kortom deze korting mag in 2020 hoger zijn dan 5%!

Wij raden alle werkgevers dringend aan om samen met uw medewerkers goed te kijken naar de regeling die u nu heeft afgesloten. U bent als werkgever namelijk verplicht uw medewerkers de mogelijkheid te bieden om over te stappen op een andere aanbieder van zorgverzekeringen. Overleg voor 31 december 2019, want na 1 januari 2020 kunnen uw medewerkers de lopende zorgverzekering niet meer opzeggen.

Zorgspecialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

Per 1 januari 2020 wordt de zorg door een specialist ouderengeneeskunde en een arts verstandelijk gehandicapten vergoed vanuit de basiszorgverzekering. U heeft dan wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig en voor deze zorg uit de basiszorgverzekering betaalt u uw eigen risico. Op dit moment wordt dit vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze verandering zorgt ervoor dat de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen vermindert. Dit zal in 2021 verder uitgebreid worden.

Logeervergoeding en zittend ziekenvervoer

Per 1 januari 2020 krijgt u de logeerkosten in geval van drie aaneengesloten behandeldagen in een ziekenhuis zonder opname vergoed. In 2019 krijgt u alleen een vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij een zogenaamde indicatie. Kortom, het (openbaar) vervoer naar een ziekenhuis, dokter of therapeut krijgt u vergoed. In 2020 kunt u dus een logeervergoeding krijgen van maximaal 75,00 euro per nacht. U kunt dan zelf kiezen tussen een vergoeding voor zittend ziekenvervoer en een logeervergoeding.

Overigens wordt vanaf 1 januari 2020 ook zittend ziekenvervoer vergoed indien u de volgende indicatie heeft gekregen: Geriatrische Revalidatie. Dit was in 2019 niet mogelijk vanuit de basiszorgverzekering.

Stoppen met roken

Zorgverzekeraars mogen per 2020 geen eigen risico meer in rekening brengen voor programma’s die het stoppen met roken bevorderen, nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen bij het stoppen met roken. Het wordt namelijk direct uit uw basiszorgverzekering vergoed.

Medicijnen

Uw basiszorgverzekering wordt uitgebreid met de onderstaande nieuwe medicijnen. Hiervoor geldt echter wel de betaling van het verplichte eigen risico:

 • Abemaciclib: Voor de behandeling van verschillende soorten borstkanker.
 • Durvalumab: Voor de behandeling van een specifieke type longkanker.
 • Fampyra: Een medicijn voor patiënten met Multiple Sclerose (MS) dat het loopvermogen verbetert.

In het geval een medicijn vanwege de hoge kosten of omdat de overheid nog geen besluit heeft genomen om het medicijn op te nemen, niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem, dan worden de kosten voor het bereiden van het medicijn door de apotheek vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Voorwaardelijke behandelingen

Dit jaar wordt de subsidieregeling voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) verlengd. Ook in 2020 kunnen zwangere vrouwen dus van de NIPT gebruik maken. Er geldt echter wel een eigen bijdrage van 175,00 euro. Er wordt later besloten of deze regeling in de basiszorgverzekering blijft.

Zorgverzekeringen in 2020

Zorgverzekeraar DSW maakte traditioneel als eerste de premie van de basisverzekering bekend. De zorgpremie van de basisverzekering van DSW bedraagt in 2020 118,00 euro. Dit betekent een stijging van 6,00 euro ten opzichte van 2019. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW minder ruimte heeft om reserves in te zetten.

Rond 12 november 2019 worden ook alle zorgpremies van alle andere zorgverzekeraars bekend. Wij zullen u daarom in november op de hoogte stellen van de veranderingen in alle zorgpremies voor 2020. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Voor 31 december 2019 dient u uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Daarnaast moet u voor 31 januari 2020 een nieuwe zorgverzekering afgesloten hebben. U kunt bij ons terecht voor meer informatie via info@elswoutgroep.nl of via onze contactpagina. Wij zijn u graag van dienst en helpen u graag verder.

Ronald Verkerk

Senior acceptant zakelijk
ronald@elswoutgroep.nl

Ronald is sinds 1 januari 2014 in dienst bij Elswout en al vanaf september 1980 werkzaam in de verzekeringsbranche... Lees verderBereken nu uw voordeel

Upload uw huidige polis en vul uw contactgegevens in. Wij sturen u zo snel als mogelijk uw besparingsmogelijkheden.

  Upload uw huidige polis*

  Voor- en achternaam*

  E-mail*

  Mobiele nummer*

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×