Bestuurdersaansprakelijkheid

Zorgeloos goed verzekerd.
Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder van bijvoorbeeld een bedrijf of Vereniging van Eigenaren (VVE) draagt u verantwoordelijkheid. Besluiten van u of die van uw medebestuursleden kunnen verkeerd uitpakken. Hierdoor kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schade kan op uw privévermogen verhaald worden. Met een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid.

Wat is er gedekt?

Schade als gevolg van interne of externe aansprakelijkheid is gedekt. Bij interne aansprakelijkheid gaat het om de relatie tussen de bestuurder en de rechtspersoon. In het geval van externe aansprakelijkheid gaat het om schade aan derden. Vaak is ook het inlooprisico meeverzekerd. Dit houdt in dat schade die is ontstaan door een fout in het verleden ook wordt vergoed. Alleen vermogensschade wordt gedekt. Bij een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering wordt de schade vergoed tot het verzekerde bedrag.

Wat is er niet gedekt?

Meestal zijn de volgende zaken niet gedekt met een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering.

  • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
  • De schade bestaat alleen uit opgelegde boetes of dwangsommen.
  • In het geval van ongerechtvaardigde bevoordeling van de verzekerden of van anderen. U mag dus in uw werkzaamheden uzelf en bekenden niet voortrekken.
  • De schade is ontstaan doordat er geen verzekeringen voor de desbetreffende organisatie zijn afgesloten of omdat deze niet zijn betaald.

Iets voor u?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@elswoutgroep.nl of 023-751 00 00.

Icon zakelijke verzekeringen
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mobiel
Elswout-groep-grijs-balk-boven

Zorgeloospakket voor Ondernemers

Laat ons eens kijken naar uw lopende verzekeringen. Met ons Zorgeloospakket voor Ondernemers kan de korting op uw verzekeringen voor uw onderneming oplopen tot 12%, betaalt u geen premietoeslag bij maandbetaling, kunt u een snelle en soepele schadebehandeling verwachten en heeft u één aanspreekpunt. Hoe meer polissen u opneemt, hoe hoger de korting!

Bedrijfsaansprakelijkheid

Onbedoeld kan het gebeuren dat er door of tijdens uw bedrijfsvoering schade ontstaat. Een bedrijfsaansprakelijkheid-verzekering verzekert u tegen materiële schade die door uzelf of door een werknemer van u is veroorzaakt. Zo kan een schilder een pot met verf op de vloerbedekking van een klant laten vallen.

Inventaris- en goederenverzekering

Inventaris en goederen

Bij beschadiging of verlies van uw inventaris en voorraden moet u snel kunnen schakelen door machines en materialen te vervangen. Uw bedrijfsactiviteiten mogen niet stil komen te liggen. Zonder een goede inventaris- en goederenverzekering kan uw onderneming met grote kosten geconfronteerd worden.

Elektronicaverzekering

Elektronicaverzekering

Computers en elektronische apparaten zijn voor alle ondernemers onmisbaar. Zonder uw computer kunnen uw werkzaamheden zomaar stil komen te liggen. Met een computer- en elektronicaverzekering bent u hiervoor verzekerd en kunt u de draad weer snel oppakken. U hoeft zich geen zorgen te maken.

Elswout-groep-grijs-balk-onder
×

Powered by WhatsApp Chat

×